письменные работы

                                                                                Дадатак 2

                                                        да Метадычных рэкамендацый па  фарміраванні культуры

вуснага і пісьмовага 

маўлення ва ўстановах

адукацыі, якія рэалізуюць 

адукацыйныя праграмы

агульнай сярэдняй адукацыі 

(са змяненнямі ад 24.07.2018)

 

Колькасць навучальных работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Пераказ

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Сачыненне

1

1

1

1

Вучэбны прадмет ”Русский язык“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Пераказ

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Сачыненне

1

1

1

1

 

                                                Дадатак 3

                                               да Метадычных рэкамендацый па фарміраваннікультуры вуснага

і пісьмовага маўлення ва

ўстановах адукацыі, якія

рэалізуюць адукацыйныя

праграмы агульнай сярэдняй

адукацыі  (са змяненнямі ад 24.07.2018)

 

Колькасць  кантрольных  работ

на I ступені агульнай сярэдняй

адукацыі, іх віды

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Кантрольнае спісванне

1

 

1

 

Кантрольны дыктант

1

 

1

 

1

 

Кантрольны дыктант з граматычным заданнем

1

 

1

 

Кантрольная работа па тэме

1

2

1

2

2

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

 

1

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Вучэбны прадмет ”Русский язык“

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Кантрольнае спісванне

1

 

Кантрольны дыктант

1

 

1

 

1

 

 

Кантрольны дыктант з граматычным заданнем

1

 

1

 

Кантрольная работа па тэме

1

2

1

2

2

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

 

1

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Вучэбны прадмет ”Матэматыка“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Кантрольная работа

-

1

2

2

2

2

2

2

Праверка навыкаў вуснага лічэння

-

1

1

1

1

1

1

1

                                 

 

 

                                                                 Дадатак 4

                                         да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры

вуснага і пісьмовага

маўлення ва ўстановах

адукацыі, якія рэалізуюць

адукацыйныя праграмы агульнай

сярэдняй адукацыі 

(са змяненнямі ад 21.07.2017)

 

Колькасць кантрольных работ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

Віды работ

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

 

ХІ

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ 

Дыктанты

2

2

2

2

2

2

2/2

Пераказы

2

2

2

 2*

 2

2

2/2

Тэставая работа

1

1

1

1/2

Вучэбны прадмет ”Беларуская лiтаратура“

Класныя сачыненнi

1

2

2

Вучэбны прадмет ”Русский язык“

Дыктанты

2

2

2

2

2

2

2

Пераказы

2

2

2

 2*

2

2

2

Тэставая работа

1

1

1

1

Вучэбны прадмет ”Русская литература“

Класныя сачыненнi

1

2

2

Іншыя вучэбныя прадметы

Вучэбныя прадметы

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

 

ХІ

 

Матэматыка

6

6

8

8

8

6

6

Фізіка

4

4

4

4

4

Хімія

2

4

4

4

4

Біялогія

1

2

2

2

2

2

Інфарматыка

1

1

1

1

1

1

Астраномія

2

 

* У VІІІ  класе выконваецца кантрольны пераказ з дадатковымі заданнямі.

 

 

Колькасць навучальных работ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

Віды работ

Колькасць навучальных работ у навучальны год па класах

V

VІІ

VІІІ

ІХ

 

Х

 

 

ХІ

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ 

Пераклад

2

1

-

1

2

-

-

Пераказ

1

2

1

-

-

-

-

Сачыненне

-

2

2

1

-

1

-

Водгук

-

-

-

1

-

-

-

Творчая работа

-

-

-

-

-

-

2

Вучэбны прадмет ”Русский язык“

Изложение

 

4

1

2

-

-

1

Сочинение

 

2

-

4

-

-

-

Отзыв

 

 

-

-

1

-

-

Реферат

 

 

-

-

1

-

-

Доклад

 

 

-

-

-

1

-

Вучэбны прадмет “Фізіка”

Лабараторныя работы

-

-

6

7

12

4

6

Самастойныя работы

-

-

-

-

2

-

-

Тэст

 

 

1

-

-

-

-

Вучэбны прадмет “Астраномія”

Лабараторныя работы

-

-

-

-

-

-

3

Вучэбны прадмет “Хімія”

Практычныя работы

-

-

6

4

4

4

4

Вучэбны прадмет “Біялогія”

Лабараторныя работы

-

-

4

5

2

4

3

Самастойныя работы

-

1

5

-

-

6

4

Практычныя работы

-

-

3

2

3

7

4

Вучэбны прадмет “Геаграфія”

Практычныя работы

-

3

5

10

7

11

7